RSS

Bidang Mengenal Kraf Tradisional - Gasing Mudah

       Gasing merupakan sejenis permainan yang boleh berputar pada paksinya, sambil mengimbang pada satu titik. Gasing merupakan permainan tradisional orang-orang Melayu sejak dahulu lagi. Biasanya dimainkan selepas musim menuai. Permainan gasing dipertandingkan antara kampung. Pemenang dikira berdasarkan tempoh masa gasing mampu berputar.
      Gasing dibuat daripada kayu bebaru, kemuning, merbau, rambai, durian atau kundang. Kayu tersebut akan ditakik-takik dan dikikis sehingga menjadi bentuk gasing. Tali gasing dibuat daripada kulit pokok bebaru. Tapi sekarang tali gasing dibuat daripada tali nilon. Panjang tali gasing biasanya bergantung kepada panjang tangan seseorang. Minyak kelapa digunakan untuk melicinkan pergerakan tali gasing.
       Hari ini, murid-murid akan menghasilkan gasing mudah menggunakan box board dan pensel. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gunting, gam, pensel, krayon, rupa bulatan pada kertas lukisan dan box board.

Bahan: gam, pensel, rupa bulatan pada kertas lukisan dan box board
Jenis-jenis gasing dan menerangkan bahagian-bahagian gasing seperti paksi, badan dan kepala
Langkah 1: Melakar corak pada bulatan kertas lukisan yang telah disediakan
Langkah 2: Mewarnakan bulatan kertas lukisan yang dilakar
Langkah 3: Menampal hiasan corak pada box board
Langkah 4: Mencucuk pensel pada bahagian tengah badan gasing
Murid ini mencucuk pensel pada bahagian yang salah
Gasing mudah


Refleksi: Murid-murid suka gasing mudah ini. Mereka memutarkan gasing   
             mudah yang telah dihasilkan. Pensel yang dicucuk pada bahagian 
             tengah badan gasing akan menjadi longgar jika dimainkan dalam
             masa yang panjang. Oleh itu, pensel itu sepatutnya dicucuk dan 
             dilekatkan pada bahagian tengah badan gasing dengan 
             menggunakan gam UHU. Pensel tidak akan menjadi longgar 
             kalau diputar dalam masa yang panjang.

Bidang Membuat Corak dan Rekaan : Hiasan Dinding

    Murid-murid akan mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan dalam penghasilan corak pada hiasan dinding. Murid-murid perlu menyediakan gunting, pensel, kertas lukisan, kertas warna dan gam. Murid-murid mesti memahami prinsip keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan guntingan. Murid juga menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain seperti kad ucapan, penanda buku, dan hiasan bekas pensel.


Langkah 1: Melipat dan melakar motif pada kertas warnaLangkah 2: Menggunting mengikut lakaran motif
Langkah 3: Menampalkan lakaran motif yang telah digunting pada kertas lukisan
Motif yang menarik
Hasil kerja murid
Guntingan bulatan yang tidak mengikut jalinan bulatan
Motif flora dan fauna
 Refleksi: Murid-murid dapat menggunakan gunting dalam penghasilan corak. 
               Beberapa murid tidak dapat menggunting bulatan mengikut jalinan
               bulatan. Mereka harus berlatih menggunakan gunting untuk
               guntingan bulatan.

Bidang Menggambar : Resis

   Resis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan cat minyak, cat air dan lilin, cat air dan krayon dan sebagainya yang boleh dikatakan sebagai proses penolakan warna. Teknik ini dapat dilihat dengan jelas di dalam proses penghasilan batik lukis dan batik canting. Pengajaran saya hari ini ialah menggunakan warna berasaskan air dan krayon dalam teknik resis. Saya menyediakan berus lukisan, palet, krayon, warna berasaskan air dan kertas lukisan untuk murid-murid.


Langkah 1: Melakar lukisan dengan krayon di kertas lukisan mengikut kreativiti murid


Lakaran dengan krayon berwarna putih
Langkah 2: Mewarna dengan warna berasaskan air dari atas ke bawah
sapuan warna berasaskan air yang tidak rata
"Angry Birds" yang digemari oleh semua kanak-kanak
Tulisan "Angry Bird" yang kreatif

Refleksi: Murid-murid suka akan penghasilan gambar dengan teknik resis kerana boleh 
             menggunakan warna berasaskan air. Murid-murid yang mewarna menggunakan 
             warna berasaskan air dengan tidak rata perlu banyak latihan. Saya akan 
             mengajar murid-murid mewarna dengan warna berasaskan air yang berlainan 
             dalam pengajaran ini sekali lagi.

Bidang Membentuk dan Membuat Binaan: Ikan

        Dalam pembelajaran yang lepas, murid-murid pernah melukis ikan-ikan dalam kertas lukisan. Kali ini, murid-murid perlu menghasilkan ikan dalam bentuk 3D. Saya akan menyediakan kertas warna, bentuk ikan dan bentuk sisik ikan kepada murid-murid.

Bahan: kertas warna, bentuk ikan dan bentuk sisik

Langkah 1: Melakar bentuk sisik pada kertas warna


Langkah 2: Menggunting bentuk sisik

Langkah 3: Menampalkan bentuk sisik pada bentuk ikan

Langkah 4: Menampalkan bentuk sisik baris kedua pada bentuk ikan dengan warna yang berlainan

Menampalkan bentuk sisik pada badan ikan sahaja

Penghasilan ikan dengan sisik yang tersusun

Penghasilan ikan dengan sisik yang tidak tersusun


Sisik ikan tidak disusunkan mengikut badan ikan

Sisik ikan disusun dengan padat


Ekor ikan yang berlainan


Ikan yang berwarna kuning 


Refleksi: Murid-murid dapat menggunting bentuk sisik dengan baik. Bagi murid yang menampal sisik ikan dengan tidak tersusun perlu memperbanyakkan bimbingan saya.

 


Bidang Mengenal Kraf Tradisional : Tembikar

    Tembikar adalah salah satu kraftangan tradisional di Malaysia. Tembikar ialah kraftangan yang menggunakan tanah liat yang dibakar dan digilapkan. Murid-murid boleh menggunakan plastisin sebagai bahan gantian untuk menghasilkan tembikar. 

Langkah 1: Membentuk plastisin secara memanjang dan membentuk bahagian tapak dengan lingkaran plastisin

Langkah 2: Membentuk badan tembikar dengan teknik lingkaran


Kelihatan badan tembikar dari atas

Langkah 3: Membentuk leher dan mulut tembikar dengan teknik lingkaran

Murid ini gembira dengan hasil tembikarnya


Menghasilkan siput yang cantik dengan teknik lingkaran selepas menghasilkan tembikar

 Refleksi:  Murid-murid dapat membentuk badan tembikar dengan teknik lingkaran. 
                Tetapi sebahagian kecil murid dapat membentuk leher dan mulut tembikar 
                dengan teknik lingkaran.Jika saya mempunyai peluang untuk mengajar 
                pelajaran ini sekali lagi untuk kumpulan murid yang sama, saya akan minta  
                murid-murid mengikut langkah demi langkah saya untuk membentuk leher 
                dan mulut tembikar.

Bidang Menggambar: Mewarna gambar ulat

     Saya mengajar murid-murid saya mewarna ulat dengan krayon, mereka  suka akan gambar ulat yang saya edarkan. Ini bukan kali pertama mereka menggunakan krayon untuk mewarna. Mereka sudah menggunakan krayon untuk mewarna sejak tahun 1. Selepas mewarnakan ulat itu, murid-murid diminta melukis dan mewarna latar belakang dengan krayon mengikut kreativiti masing-masing.

Ini kelas pendidikan seni saya.


Bermula dengan kepala ulat

Berikut dengan badan ulat

Mewarna daun-daun

Melukis dan mewarna latar belakang dengan kreativiti sendiriRefleksi: Murid-murid boleh mewarnakan ulat dengan krayon. Kelemahan   
              sebahagian murid-murid adalah melakar latar belakang lukisan.
              Pengajaran melakar latar belakang lukisan diperlukan pada 
              pembelajaran seterusnya.  
Video klip yang menghasilkan gambar ulat dengan teknik resis